Yleiset toimitus-ja maksuehdot

1. Soveltamisala
1.1. Näitä yleisiä tarjous- ja toimitusehtoja noudatetaan tilattaessa ja toimitettaessa tuotteita Suomeen, jollei kirjallisesti erikseen toisin sovita.
1.2. Nämä ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi Vemta Oy:n (jäljempänä “Vemta”) ollessa myyjänä, Vemtan ja yksityishenkilöiden välisessä kaupassa.


2. Tarjous ja hinta

Tarjous on voimassa 30 päivää. Tarjoukseen sisältyviksi luetaan ne sitoumukset, jotka Vemta on kirjallisesti antanut ostajalle.
Maksut, hinnat ja veloitukset sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.
2.3. Valuuttakurssien sekä tullien, tavara- ja valmisteverojen ja muiden vastaavanlaisten maksujen korotukset, tai uudet vastaavanlaiset maksut, oikeuttavat Vemtan heti hinnankorotukseen.


3. Maksun suoritus ja vakuus

3.1. Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa toimituspäivästä. Viivästyneelle suoritukselle on ostaja velvollinen suorittamaan 18% vuotuista viivästyskorkoa laskettuna eräpäivästä maksupäivään. Käteisalennusta ei myönnetä.
3.2. Tavara on Vemta Oy:n omaisuutta, kunnes kauppahinta on täysin maksettu.
3.3 Maksutapahtuman toimittaa Paytrail Oyj . Paytraililla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Paytrail Oyj:n (y-tunnus 2122839-7) ylläpitämä.
Paytrail-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Paytrail, olemme välittäneet maksusi.
Vemta Oy:n verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Vemta Oy huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista.


4. Toimitusaika ja viivästyminen

4.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi siitä päivästä, jolloin Vemta on vahvistanut tilauksen tai saanut ostajan vahvistuksen tarjoukselleen. Toimituspäivä on se päivä, jolloin Vemta on asettanut tuotteen ostajan käytettäväksi kohdassa 4.1. tarkoitetulla tavalla. Jos ostaja lisäämällä tai muuttamalla tilaustaan tai jollain muulla tavalla vaikuttaa Vemtan mahdollisuuksiin noudattaa sovittua toimitusaikaa, pidennetään sitä kohtuullisessa määrin.
4.2. Jos toimitus tai osatoimitus myöhästyy enemmän kuin kolmanneksella sovitusta toimitusajasta ja vähintään kolmella viikolla eikä myöhästyminen johdu jäljempänä kohdassa 9. mainitusta tai ostajasta johtuvasta seikasta, on ostaja oikeutettu purkamaan kaupan myöhästyneen toimituksen osalta. Kaupan purkaminen on suoritettava heti kirjallisesti. Muussa tapauksessa ostaja ei voi vedota purkuperusteeseen.
4.3. Toimituksen myöhästyminen oikeuttaa vahingonkorvaukseen vain, jos kaupan osapuolet ovat sopineet tästä erikseen kirjallisesti.


5. Reklamaatiot

5.1. Jos ostaja huomaa tuotteita vastaanottaessaan, että koko sovittua määrää ei ole toimitettu, on ostajan ilmoitettava tästä Vemtalle välittömästi. Toimitettaessa sellaisia tuotteita, joita Vemta ei itse varastoi, vaan jotka se hankkii tilauksen jälkeen (ns.tehdastoimitus), on Vemta oikeutettu ylittämään tai alittamaan tilatun määrän korkeintaan 10 prosentilla. Eritelty kirjallinen reklamaatio puuttuvasta määrästä tulee toimittaa Vemtalle kahdeksan (8) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
5.2. Mahdollisesta tuotteen virheellisyydestä tulee ostajan ilmoittaa Vemtalle viipymättä kirjallisesti. Eritelty kirjallinen virhereklamaatio tulee toimittaa Vemtalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.
5.3. Vemta ei vastaa puuttuvasta tavaramäärästä tai tuotteen virheestä, mikäli ostaja ei ole reklamoinut näistä edellä kohdissa 7.1. ja 7.2. mainitulla tavalla.


6. Palautukset
6.1. Virheellistä tuotetta ei saa palauttaa ennen kuin Vemta on antanut palautusluvan ja -ohjeet. Ilman lupaa palautettuja tuotteita ei vaihdeta tai lunasteta.
6.2. Mikäli tuote on palautettu ostajasta riippumattomasta syystä ja Vemtan antamien palautusohjeiden mukaisesti, maksaa Vemta palautuksesta johtuvat lähetys- ja rahtikulut. Muussa tapauksessa näistä kuluista vastaa ostaja.
6.3. Tuote on aina palautettava alkuperäispakkauksessaan, jota on seurattava joko Vemtan lähetteen kopio tai muu lähetysluettelo, josta ilmenee:
- palautuksen hyväksyneen Vemtan yhteyshenkilön nimi
- palautuksen syy
- tuotekuvaus
- palautettava määrä
- Vemtan lähetteen tai laskun numero


7. Ylivoimainen este (force majeure)

Vemta ei vastaa siitä, että toimituksen suoritus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy sodasta, kapinasta,vienti- ja tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, työselkkauksesta tai muusta vastaavasta Vemtan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ja Vemtan tai sen hankkijoiden toimintaa vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä seikasta johtuen.


8. Välimiesmenettely

Kaikki erimielisyydet Vemtan ja ostajan välillä, jotka koskevat myyntisopimuksen laatimista, tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Riitaisuuksien ratkaisemisessa sovelletaan Suomen lakia. Vemtallalla on aina oikeus vaatia toimitukseen perustuvan kauppahinnan tai muun maksun suorittamista yleisessä tuomioistuimessa.